Kolor personaliti

Mi u Aloxxi-ju nudimo mnogo više od farbe za kosu, mi imamo kolor personaliti! Kako klijent da zapamti svoju boju ako se ona zove 7G ili 11P? Gde je tu li?ni pe?at, stav? Jedinstveni stil? Ali ako mu frizer kaže da je njegov personaliti “Blonde Bambino”, “Roman Goddess” ili ”Florentine Dream”, to sigurno ne?e zaboraviti. Sa više od sto kolor personalitija, frizerima nikad nije bilo lakše da izraze klijentovu li?nost kroz boju!

Izaberite Vaš kolor personaliti

[ux_banner_grid]

[col span="4"]
[ux_banner height="600px" bg="http://aloxxi.rs.loopiadns.com/wp-content/uploads/2014/12/KOLOR-PERSONALITI-RED-MODEL.jpg"] [/ux_banner]
[/col]

[col span="4" ]
[ux_banner height="600px" bg="http://aloxxi.rs.loopiadns.com/wp-content/uploads/2014/12/KOLOR-PERSONALITI-BRINET-MODEL.jpg"] [/ux_banner]
[/col]

[col span="4" ]
[ux_banner height="600px" bg="http://aloxxi.rs.loopiadns.com/wp-content/uploads/2014/12/KOLOR-PERSONALITI-BLONDE-MODEL.jpg"] [/ux_banner]
[/col]

[/ux_banner_grid]